Search form

San Juan 14:21

21Ta ndidaá na̱ natiin va̱ꞌa choon saꞌándái̱, ta seídóꞌo na ña̱, no̱ón kúú na̱ kóni̱ ndisa ñaá. Ta ndidaá na̱ kóni̱ ñaá, kúꞌu̱ ini tatái̱ Ndios saꞌa̱ ná, ta kúꞌu̱ taꞌani ini yuꞌu̱ saꞌa̱ ná, ta naꞌi̱ miíí noo̱ ná ―kaá Jesús.