Search form

San Juan 14:23

23Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ndi ndáa na̱ kóni̱ yuꞌu̱ xíꞌín ndinoꞌo ini na̱, no̱ón kúú na̱ natiin va̱ꞌa to̱ꞌon káꞌi̱n, ta kuꞌu̱ ini tatái̱ Ndios saꞌa̱ ná, ta kasaa̱ yuꞌu̱ xíꞌín tatái̱ Ndios kandei ndu xíꞌín ná.