Search form

San Juan 14:24

24Ta ndí ndáa na̱ ko̱ kóni̱ yuꞌu̱ xíꞌín ndinoꞌo ini na̱, no̱ón kúú na̱ ko̱ nátiin va̱ꞌa to̱ꞌon káꞌi̱n. Tído to̱ꞌon ni̱ seídóꞌo ndó ni̱ kaꞌi̱n, o̱ du̱ú ta̱ꞌón to̱ꞌon miíí kíán. To̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo tatá Ndios, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, kíán.