Search form

San Juan 14:27

27’Ta koꞌi̱n ki̱ꞌoi ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱, chi̱ koꞌi̱n ki̱ꞌoi ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ió va̱ꞌa ini miíí. Ta o̱ kándeé taꞌon ña̱ꞌa ió ñayuú yóꞌo ki̱ꞌoan ña̱ koo va̱ꞌa ini ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo xíꞌo yuꞌu̱ ña̱ noo̱ ndo̱. Ta ná dáꞌa ni kutúú ini ndo̱, ta ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱.