Search form

San Juan 14:28

28Sa̱ ni̱ seídóꞌo ndó ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ miía̱n koꞌi̱n, tído kasaa̱ tuku va yuꞌu̱ nakiꞌin táꞌin xíꞌín ndó. Tá miía̱n ndaa̱ ndisa kóni̱ ndo̱ yuꞌu̱, dá kía̱n kánian kadii̱ ini ndo̱, chi̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ koꞌi̱n noo̱ tatái̱, ta mií ná kúú na̱ káꞌano cháá ka̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱.