Search form

San Juan 14:3

3Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ saꞌi̱n ni̱ kenduui̱ noo̱ kandei ndó, dá kixi tukui nakuakai ndo̱ꞌó kandakai koꞌi̱n, dá kía̱n noo̱ kooi, ñoó kandei taꞌani ndó.