Search form

San Juan 14:30

30’Cháá dión vá kaꞌi̱n xíꞌín ndó, chi̱ sa̱ ve̱i va ña̱ uꞌu̱, ña̱ saꞌándá choon ñayuú yóꞌo, ta ni iin ña̱ꞌa o̱ kándeéán keean xíꞌíín.