Search form

San Juan 14:31

31Tído koꞌo̱n yuꞌu̱ keei táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ saꞌanda tatá Ndios choon noo̱í, dá ná kandaa̱ ini ndidaá ña̱yuu ña̱ kóni̱ yuꞌu̱ Ndios. Ndakuei ndó, ná koꞌo̱.