Search form

San Juan 14:5

5Dá ni̱ kaa Tomás:

―Tatá, ko̱ náꞌá taꞌon nduꞌu̱ ndeí koꞌo̱n ní, sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndi kee nduꞌu̱ kandaa̱ ini ndu̱ ndi káa íchi̱ saa̱ ndu̱?