Search form

San Juan 15:11

11’Ta ndidaá ña̱ yóꞌo ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó, dá kadii̱ ini ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kádii̱ ini miíi̱. Dión, dá nakutí ndó xíꞌa̱n dii̱ i̱ní.