Search form

San Juan 15:15

15Ta o̱ chínaní ka̱ yuꞌu̱ ndo̱ꞌó ña̱ kúú ndó ta̱ kéchóon noo̱í, dá chi̱ ko̱ náꞌá taꞌon iin ta̱ kéchóon ndí ki̱án kée satoꞌo ra̱. Ta viti nachinaní yuꞌu̱ ndoꞌó amigoi̱, dá chi̱ ndidaá vá ña̱ꞌa ni̱ kaꞌa̱n tatái̱ xíꞌíín ni̱ ka̱sto̱ꞌin xíꞌín ndó.