Search form

San Juan 15:16

16Chi̱ ko̱ ní ka̱xi ndó yuꞌu̱ ña̱ kanooi xíꞌín ndó, yuꞌu̱ diꞌa va ni̱ ka̱xi ndoꞌó ña̱ kanoo ndó xíꞌíín, ta ni̱ xi̱ꞌoi choon noo̱ ndo̱ ña̱ koꞌo̱n ndo̱ kakuu ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin yitó kuíꞌí, ta daá kuití kuiin kui̱ꞌi ndo̱, dá kía̱n ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa ná kaka̱ ndo̱ noo̱ tatá Ndios xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱, ta kúú ki̱ꞌo naa̱n noo̱ ndo̱.