Search form

San Juan 15:18

Kaá Jesús ña̱ koni uꞌu̱ ñaá ña̱yuu

18’Tá ni̱ ka̱sáꞌá xiní uꞌu̱ ña̱yuu kuendá ñayuú yóꞌo ndoꞌó, dá kanaꞌá ndó ña̱ dinñóꞌó ka̱ yuꞌu̱ ni̱ xini uꞌu̱ na̱.