Search form

San Juan 15:19

19Dá chi̱ tá ni̱ sa̱ kuu ndó kuendá ñayuú yóꞌo, dá kía̱n ni̱ sa̱ kuꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ ndo̱, ní kúu. Tído viti ko̱ kúú ka̱ ndo̱ kuendá ñayuú yóꞌo, chi̱ ni̱ ka̱xii ndo̱ꞌó tein ña̱yuu ñayuú yóꞌo, dá kechóon ndó noo̱í, sa̱ꞌá ño̱ó xiní uꞌu̱ na̱ ndo̱ꞌó.