Search form

San Juan 15:2

2Ta ndidaá ndáꞌa̱ ra̱, ña̱ ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi, kaꞌanda na̱ ñá. Ta ndidaá ndáꞌa̱ ra̱ xíꞌo kui̱ꞌi, nduvii ná ña̱, dá ná ki̱ꞌo cháá ka̱a̱n kui̱ꞌi.