Search form

San Juan 15:22

22’Dá chi̱ tá ko̱ ní kíi yuꞌu̱ ñayuú yóꞌo, ta ni xi̱o ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ná, dá kía̱n o̱ kóo taꞌon kua̱chi na, ní kúu. Tído ko̱ó ka̱ to̱ꞌon nandukú ná chindeé ná mií ná saꞌa̱ kua̱chi na, chi̱ sa̱ ni̱ ka̱sto̱ꞌin xíꞌín ná, ta ko̱ ní xíin na kandísa naa̱n.