Search form

San Juan 15:24

24Tá ko̱ ní kée yuꞌu̱ ña̱ ndato, ña̱ ni iin kuu̱ ko̱ ní kée iin ka̱ ta̱a noo̱ ná, dá kía̱n o̱ kóo taꞌon kua̱chi na, ní kúu. Tído viti ni̱ xini xíꞌín noo̱ ná ña̱ ndato ni̱ keei, vati̱ xía̱n dión, xiní uꞌu̱ na̱ yuꞌu̱, ta xiní uꞌu̱ taꞌani na tatái̱.