Search form

San Juan 15:26

26’Tído tá ná kasaa̱ na̱ chindeé ndoꞌó, na̱ ki̱ꞌo tatá Ndios tandaꞌá yuꞌu̱ kii noo̱ ndo̱, no̱ón kúú Espíritu ii̱, ta kúú ná na̱ ndaa̱, na̱ kii noo̱ tatái̱, ta no̱ón kúú na̱ ki̱ꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ yúꞌu̱.