Search form

San Juan 15:5

5’Yuꞌu̱ kúú yitó uva, ta ndoꞌó kúú ndáꞌí. Sa̱ꞌá ño̱ó tá néꞌe táꞌan toon ndó xíꞌín yuꞌu̱, ta néꞌe táꞌan yuꞌu̱ xíꞌín ndó, dá ki̱ꞌo nda̱ꞌo ndó kui̱ꞌi noo̱ Ndios. Dá chi̱ tá ko̱ néꞌe táꞌan toon ndó xíꞌín yuꞌu̱, ni ña̱ꞌa o̱ kándeé ndó kee ndó.