Search form

San Juan 15:6

6Na̱ ko̱ néꞌe táꞌan toon xíꞌín yuꞌu̱, taó xóo ñaá tatái̱ táto̱ꞌon kée na xíꞌín ndáꞌa̱ yitó uva, dá tá ni̱ ichi̱a̱n, dá nditútí náa̱n, dá taán ná ña̱ noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱, dá kei̱ ña̱.