Search form

San Juan 15:7

7’Tá néꞌe táꞌan toon ndó xíꞌín yuꞌu̱, ta nákiꞌin va̱ꞌa ndó to̱ꞌon káꞌi̱n, kaka̱ ndo̱ ndi ndáa mií ña̱ꞌa kóni̱ ndo̱, ta kúú niꞌi̱ vá ndóa̱n.