Search form

San Juan 15:9

9Dá chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúꞌu̱ ini tatái̱ sa̱ꞌí, ki̱ꞌo dión taꞌani kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ndo̱. Ta daá kañoꞌo toon ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kúꞌu̱ inii̱ saꞌa̱ ndo̱.