Search form

San Juan 16:13

13Tído tá ná kasaa̱ na̱ kúú Espíritu ii̱, na̱ kúú na̱ ndaa̱, no̱ón kúú na̱ ki̱ꞌo ña̱ kandaa̱ ndiꞌi ini ndo̱ ndí ki̱án kúú ña̱ ndaa̱. Chi̱ o̱ káꞌa̱n taꞌon na xíꞌín ndó ña̱ kóni̱ mií ná, diꞌa kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ndó sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ ni̱ seídóꞌo na. Ta ki̱ꞌo na ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ saꞌa̱ ndí ki̱án ve̱i koo chí noo̱.