Search form

San Juan 16:15

15Ta ndidaá kúú ña̱ꞌa ió noo̱ tatái̱ kúú ña̱ꞌa miíí, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌi̱n ña̱ natiin na̱ kúú Espíritu ii̱ ña̱ ió noo̱ yúꞌu̱, ta ki̱ꞌo na ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ sa̱ꞌán.