Search form

San Juan 16:16

Kaá Jesús ña̱ kúndaꞌí ini ra̱ nduuan ña̱ kadii̱ ini ra̱

16’Sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá kuu̱ o̱ ko̱ní ka̱ ndo̱ yuꞌu̱, dá ya̱ꞌa cháá kuu̱, dá koni tuku ndó yuꞌu̱, dá chi̱ noꞌi̱ noo̱ tatái̱ Ndios ―kaá na̱.