Search form

San Juan 16:18

18¿Ndi kóni̱ kaa: “Sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá kuu̱ o̱ ko̱ní ka̱ ndo̱ yuꞌu̱”? Ko̱ kándaa̱ inio̱ ndi kóni̱ kaa to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n na̱ ―kaá ra̱.