Search form

San Juan 16:2

2chi̱ taxí ná ndo̱ꞌó veꞌe noo̱ ndítútí ná, ta kasandaá iin kuu̱ ña̱ ndakuei ña̱yuu kaꞌání ná ndo̱ꞌó, chi̱ kaꞌán ná ña̱ ki̱ꞌo dión kóni̱ Ndios kee na.