Search form

San Juan 16:20

20Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ve̱i kuu̱ ndaꞌí kuaki ndó, ta ndaꞌí kaꞌa̱n ndo̱, ta tein ndoꞌo ndó dión, kadii̱ nda̱ꞌo ini na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo. Ta va̱ꞌará kundaꞌí ini ndo̱, tído ña̱ kundaꞌí ini ndo̱, ño̱ó nduuan ña̱ kadii̱ ini ndo̱.