Search form

San Juan 16:21

21Chi̱ kakia̱n ndoꞌo ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo iin ñáꞌa̱ tá dákákián taleé, ndóꞌo nda̱ꞌo níma̱n, chi̱ ni̱ kasa̱ndaá hora kaki de̱ꞌán. Tído tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaki xi, kúú ni̱ na̱ndodóa̱n ña̱ ni̱ ndoꞌo níma̱n, dá chi̱ kádii̱ nda̱ꞌo inia̱n sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaki iin taleé lóꞌo̱ ñayuú yóꞌo.