Search form

San Juan 16:23

23’Tá ná kasandaá kuu̱ dáá ñóó, o̱ ndáto̱ꞌón ka̱ ndo̱ yuꞌu̱ saꞌa̱ ni iin ña̱ꞌa, chi̱ miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa ná kaka̱ ndo̱ noo̱ tatá Ndios xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱, ki̱ꞌo naa̱n noo̱ ndo̱.