Search form

San Juan 16:24

24Ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kaka̱ ndo̱ ni iin ña̱ꞌa noo̱ Ndios xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ná kaka̱ ndo̱án viti, ta kúú niꞌi̱ vá ndóa̱n, dá ná kutí ndó xíꞌa̱n kadii̱ ini ndo̱.