Search form

San Juan 16:25

Kaá Jesús ña̱ ni̱ ka̱ndeé ná xíꞌín ña̱ kini ió ñayuú yóꞌo

25’Saꞌa̱ dao ña̱ꞌa ni̱ tiin ndaai̱ sa̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ndo̱. Tído ve̱i kuu̱ ña̱ kía̱n o̱ kée ka̱i̱ dión. Diꞌa ki̱ꞌoi ña̱ kandaa̱ táꞌí ini ndo̱ saꞌa̱ tatá Ndios.