Search form

San Juan 16:26

26Tá ná kasandaá kuu̱ dáá ñóó, dá kía̱n kaka̱ ndo̱ ña̱ꞌa noo̱ tatá Ndios xíꞌín kuu̱ yúꞌu̱, ta kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ko̱ káni ka̱a̱n kueí ndaꞌí yuꞌu̱ saꞌa̱ ndo̱ noo̱ ná,