Search form

San Juan 16:27

27dá chi̱ kúꞌu̱ va ini tatá Ndios saꞌa̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ ndo̱ yuꞌu̱, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ kándísa ndó ña̱ noo̱ mií ná ni̱ kii yuꞌu̱.