Search form

San Juan 16:29

29Dá ni̱ kaa ta̱ xíonoo xíꞌín ná:

―Viti kía̱n xíꞌo ní ña̱ kandaa̱ táꞌí ini ndu̱, ta ko̱ tíin ndaa ka̱ ní saꞌa̱ dao ña̱ꞌa kaꞌa̱n ní xíꞌín ndú.