Search form

San Juan 16:32

32Tído sa̱ ni̱ kasa̱ndaá vá hora ña̱ kuita̱ noo ndó koꞌo̱n ndo̱, ta dánkoo mií ndó yuꞌu̱. Tído o̱ kándo̱o mií taꞌon yuꞌu̱, chi̱ ió va tatá Ndios xíꞌíín.