Search form

San Juan 16:8

8Tá ná kasaa̱ na̱, dá kía̱n ki̱ꞌo na ña̱ kandaa̱ ini iin rá iin ña̱yuu ña̱ kómí ná kua̱chi noo̱ Ndios, ta ki̱ꞌo taꞌani na ña̱ kandaa̱ ini na̱ ña̱ kéndaa̱ Ndios, ta ki̱ꞌo taꞌani na ña̱ kandaa̱ ini na̱ ña̱ kéyíko̱ ndaa̱ Ndios.