Search form

San Juan 17:1

Xíka̱ Jesús ña̱ mani̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ta̱a xíonoo xíꞌín ná

1Ndidaá ña̱ yóꞌo ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Ni̱ ndiꞌi daá, dá ni̱ nda̱neꞌe noo̱ ná chí induú, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Ndios:

―Tatá, sa̱ ni̱ kasa̱ndaá vá hora, viti kía̱n ki̱ꞌo ní ña̱ natiin yuꞌu̱, na̱ kúú de̱ꞌe ní, ña̱ñóꞌó, dá ná natiin mií ní ña̱ñóꞌó noo̱ yúꞌu̱, na̱ kúú de̱ꞌe ní.