Search form

San Juan 17:14

14Ta ni̱ xi̱ꞌo yuꞌu̱ to̱ꞌon mií ní noo̱ rá, ta viti na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo xiní uꞌu̱ ñaá, dá chi̱ ko̱ kúú taꞌon ra kuendá ñayuú yóꞌo, chi̱ dión ni yuꞌu̱, ko̱ ta̱ꞌón ta̱a kuendá ñayuú yóꞌo kúúí.