Search form

San Juan 17:22

22Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xi̱ꞌo ní ña̱ñóꞌó noo̱í, ki̱ꞌo dión taꞌani ni̱ xi̱ꞌoi ña̱ñóꞌó noo̱ ná, dá iin tóꞌón ná kakuu na táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin tóꞌón vá kúú mií yó.