Search form

San Juan 17:26

26Sa̱ ni̱ xi̱ꞌoi ña̱ kándaa̱ ini ra̱ saꞌa̱ mií ní, ta koꞌi̱n ki̱ꞌoi ña̱ kandaa̱ cháá ka̱ ini ra̱ saꞌa̱ ní, dá ná kati̱ꞌa ra kuꞌu̱ ini ra̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúꞌu̱ ini mií ní saꞌa̱ yúꞌu̱, ta iin ná kakuu yuꞌu̱ xíꞌín ná ―kaá na̱ xíꞌín tatá Ndios.