Search form

San Juan 17:5

5Sa̱ꞌá ño̱ó, tatá Ndios, viti ki̱ꞌo ní ña̱ ná natiin tukui ña̱ñóꞌó kooi xoo kuáꞌa mií ní no̱ó sa̱ na̱tiin yuꞌu̱ ña̱ñóꞌó ndaa̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ kasáꞌá ñayuú yóꞌo.