Search form

San Juan 17:6

6’Sa̱ ni̱ kaꞌi̱n saꞌa̱ mií ní no̱ó ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í tein ña̱yuu ñayuú yóꞌo. Ta ta̱a mií ní ni̱ sa̱ kuu ra, ta ni̱ na̱ki̱ꞌo ní ra̱ noo̱ ndáꞌa̱ yuꞌu̱, ta ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ra to̱ꞌon mií ní.