Search form

San Juan 17:8

8dá chi̱ ndidaá to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo ní noo̱í ni̱ ka̱sto̱ꞌin xíꞌín rá, ta ni̱ na̱tiin va̱ꞌa raa̱n, ta náꞌá rá ña̱ miía̱n ndaa̱ noo̱ mií ní ni̱ kixii, ta kándísa ra ña̱ mií ní kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ve̱ii.