Search form

San Juan 18:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ tiin ra Jesús néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon

1Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Jesús ndidaá to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná iin ka̱ xoo yu̱yúu̱ naní Cedrón, ta ñoó kánduꞌu̱ iin ñóꞌo̱ káꞌano noo̱ káa yitó kuíꞌí. Dá ni̱ ku̱ꞌu na tein rá xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná.