Search form

San Juan 18:11

11Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín Pedro:

―Nachikaa̱ va̱ꞌa espada xaa̱n ini ñíi̱ no̱ó ni̱ sa̱ káa̱a̱n, dá chi̱ ña̱ ndóꞌi yóꞌo kúú táto̱ꞌon iin copa ndirá ova̱ ni̱ xi̱ꞌo tatá Ndios koꞌi. ¿Á ko̱ náꞌá taꞌon yoꞌó ña̱ kánian koꞌi ra̱? ―kaá na̱.