Search form

San Juan 18:12

Ndáka ra Jesús ni̱ saa̱ ra̱ veꞌe ta̱ duti̱ kúú no̱ó

12Ndidaá ta̱ soldado ñoó xíꞌín ta̱ saꞌándá choon noo̱ rá, xíꞌín ta̱ kéchóon no̱ó ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel ni̱ tiin ra Jesús, dá ni̱ soꞌoni ñaá rá,