Search form

San Juan 18:15

Diꞌa ni̱ ndoꞌo Pedro tá ni̱ sa̱ io ra̱ yéꞌé veꞌe Anás

15Ta tákaa Simón Pedro xíꞌín iin ka̱ ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús sata̱ ná kuaꞌa̱n ra̱. Ta náꞌá táꞌan ta̱ duti̱ kúú no̱ó xíꞌín ta̱ néꞌe táꞌan xíꞌín Pedro kuaꞌa̱n ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kuu ni̱ ku̱ꞌu ra xíꞌín Jesús nda̱ yéꞌé veꞌe ta̱ duti̱ kúú no̱ó ñoó.