Search form

San Juan 18:16

16Tído ni̱ ka̱ndo̱o va Pedro íin ra sata̱ véꞌe. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ keta ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús ñoó, táꞌa̱n ra̱ náꞌá táꞌan xíꞌín ta̱ duti̱ kúú no̱ó ñoó. Dá ni̱ kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín ñáꞌa̱ ndaá yéꞌé ñoó ña̱ ná konóán ku̱ꞌu Pedro.