Search form

San Juan 18:18

18Ta ni̱ kao̱ noo na̱ kéchóon no̱ó ta̱ duti̱ xíꞌín ta̱ kéchóon no̱ó ta̱ néꞌe choon ndíta na nádaa̱ ná noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱, dá chi̱ vi̱xi nda̱ꞌo. Ta ñoó taꞌani íin Pedro nádaa̱ rá.